Nyheder fra Brørup

9 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brørup og omegn

Job tilbydes:
Socialrådgiver i Børn og Ungeenheden - frontteamet
Socialrådgiver i Børn og Ungeenheden - Frontteamet Vi søger en socialrådgiver til vores Frontteam, som har et brændende ønske om at arbejde med Børn og Unge i alderen 0-18 år, og som trives i en hverdag hvor tingene gerne må gå lidt stærkt.  Børn og Ungeenheden er en del af Børn og Familie, som rummer dagplejen, dagtilbud, PPU, sundhedsplejen og Sløjfen. Vi er fysisk placeret på to adresser, i henholdsvis Brørup og Vejen. På matriklen i Brørup er målgruppen primært 0-14 år, og på Ungecenter Basen er målgruppen primært 14-23 år.Børn og Ungeenheden består af myndighedssocialrådgivere, frontgruppe, børn og ungekonsulenter og familieplejekonsulenter. Vi er en afdeling i udvikling, hvor vores fokus er ledelse tættere på og medarbejdere i trivsel – men også det tidligt forbyggende arbejde, tværfagligt samarbejde og udvikling for børn og unge i Vejen Kommune. Frontteamet består i dag af 5 socialrådgivere, hvor du kan blive en af dem.  Dine arbejdsopgaver i Fronten vil være: Forbyggende foranstaltninger i henhold til Servicelovens § 11 24 timers vurdering af underretninger i henhold til Servicelovens § 155 Tragtning og afgørelse om børnefaglige undersøgelse i henhold til Servicelovens § 50 At varetage akutte forløb i forbindelse med overgrebAt koordinere og sikre til den tværfaglige indsats overfor barnet/den unge og familien, i et forbyggende perspektiv At bidrage til den faglige udvikling i afdelingen  Vi forventer at du: Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidlerDu har gerne erfaring indenfor myndighedsarbejde med børn og familier, samt kendskab til ICS og DUBUDu evner at varetage myndighedsopgaven med fokus på en inddragende proces i forhold til familien, netværket og samarbejdspartnere, og tør afprøve nye vejeDu har en ressourceorienteret og anerkendende tilgang til børn og familier med svære sociale problemstillingerDu arbejder systematisk, struktureret og kan bevare overblikket i pressede situationerDu ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø i afdelingenVi kan tilbyde: Gode engagerede og ambitiøse kollegaer med humor og interesse for hinanden ·         Ekstern supervision og ugentlige teammøderEt udfordrende og spændende arbejde, hvor samarbejdspartnere bl.a. omfatter skole, SSP, politi, børnehuse En organisation med fokus på forebyggelse og faglig udvikling – hvorfor du også vil stifte bekendtskab med et Task-Force forløb (Socialstyrelsen)  Vi vil gerne være kendt for, at vi møder borgerne med et anerkendende perspektiv og at vores indsats gør en positiv forskel overfor udsatte børn og unge. Vi vil også gerne være kendt, som fagligt dygtige socialrådgivere, der arbejder til gavn for borgeren og som vægter det fællesfaglige samarbejde. Vi ønsker at vores arbejde udføres med tanker på arbejdsfællesskaber, hvor der er fokus på kerneopgavenØvrige oplysninger:Børne og straffeattest indhentesTimeantal: 37 timer ugentligtTiltrædelse: 1.10.2022Ansættelsessted: Brørup Områdekontor, Stadionvej 15, 6650 BrørupLøn og ansættelsesforhold: Ifølge gældende overenskomstAnsøgningsfrist: onsdag den 24. august 2022 kl. 12.00Samtalerne forventes at blive afholdt mandag den 29. august 2022Yderligere spørgsmål:Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig leder Anne-Mette Pedersen på tlf. 24 23 84 49 eller ahsp@vejen.dk
Vejen Kommune
Indrykket 3. august på JobNet
Job tilbydes:
Psykolog eller pædagogisk/psykologisk konsulent til PPU, Vejen Kommune
Psykolog/pædagogisk psykologisk konsulent til PPU, Vejen kommune Kan du se det for dig? Vækkeuret ringer og du er klar til en ny dag, hvor du skal ud og understøtte børns nærmiljø i arbejdet med at løfte trivsel og udvikling. Du sætter dig i bilen og kører mod en daginstitution, hvor du skal starte dagen med et fællesfagligt forebyggelsesmøde. På disse møder bringer institutionen specifikke børn eller generelle problematikker op, som I drøfter i et team med en psykologfaglig, socialfaglig og sundhedsfaglig repræsentant. Herefter kører du mod kontoret, hvor du har supervision med din faste mentor. Til frokost mødes du med de af dine kolleger, der også er på kontoret i dag. Efter frokost forbereder du sparring med et lærerteam, som du skal mødes med i morgen og taler i telefon med en forælder, hvor du er i gang med en indsats omkring deres barn.Sådan kan én ud af mange forskellige dage se ud i PPU.Lyder det som en hverdag, som du vil trives i?Så søger vi en psykolog/pædagogisk psykologisk konsulent 30 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt, senest 1. oktober  Vi søger en psykolog/pædagogisk psykologisk konsulent til både at understøtte dagtilbudsområdet og skoleområdet, kommunens specialcenter samt det specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen (servicelovens §32).Vores målgrupper er børn, unge og nærmiljøet omkring dem. Vi er optaget af at kunne iværksætte indsatser tæt på almen praksis og med involvering af forældre. I PPU arbejder vi som udgangspunkt konsultativt og løser opgaver på både individ, gruppe og organisationsniveau.Opgaver du skal hjælpe os med at løse er bl.a.: Konsultative møder med dagtilbud, skole og specialtilbudPsykologisk rådgivning til forældre og professionelleSupervision og sparring til professionelleUnderstøttelse af læringsmiljøer 0-18 årUndersøgelse og udredning af børn.Vi leder efter en kollega som:Er motiveret for at bidrage til trivsel, læring og udvikling hos børn, unge og deres nærmiljø.Vægter og forstår betydningen af at se relationer og kontekster som væsentlige faktorer i forståelse af barnet.Har en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til opgaveløsningenHar lyst til at være en del af den organisatoriske og faglige udviklingsproces, vi er midt i – både internt i PPU og i hele Børn & FamilieEr fast forankret i deres faglighed og bidrager til en mono- og tværfaglig udvikling.Har mod på at bidrage til at videreudvikle den pædagogiske grundfaglighed blandt frontpersonalet i vores institutioner.Kan arbejde selvstændigt, prioritere i opgaverne og styre kalenderen. Vi kan tilbyde:En organisation der vægter tidlig indsats og udviklingen af sammenhængende indsatser.Et børnesyn som hviler på den systemiske forståelse og tilgang.Et godt arbejdsmiljø præget af åbenhed, dialog og et fællesskab hvor arbejdsmæssig trivsel har høj prioritet.Gode, engagerede og inspirerende kolleger, som støtter hinanden i hverdagenKompetenceudvikling i form af mentorordning, intern supervision og deltagelse i den kompetenceudviklingsplan, der er lavet for afdelingen.Lidt om os:Vi er en nyetableret enhed bestående af psykologer, pædagogisk psykologiske konsulenter, tale-/høre konsulenter, ressourcepædagoger, en administrativ medarbejder, faglige koordinatorer og en leder.Vi er organisatorisk forankret i Børn & Familie, som blev etableret 1. oktober 2019 og vi er fysisk placeret på vores kontor på Områdekontoret i Brørup. Børn & Familie består desuden af Sundhedsplejen/børnefysioterapi, Dagplejen, Børn & Ungeenheden, Den specialpædagogiske institution Sløjfen, Dagtilbudsområdet og Den administrative enhed. Derudover er vi en del af det store fællesskab på Brørup Områdekontor sammen med afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid samt Handicap & Psykiatri.Hvis du er blevet nysgerrig:Er du er meget velkommen til at kontakte leder for PPU Rasmus Schmidt på tlf. 24 79 52 64 eller pr. mail rassc@vejen.dk , som træffes fra onsdag i uge 29.    Du kan læse mere om os på www.vejen.dkLøn og ansættelse:Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.Ansættelse er betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe- og børneattest.Arbejdsstedet er Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup.Ansøgningsprocedure:Ansøgningsfrist: Søndag den 14. august 2022Der afholdes ansættelsessamtaler: Onsdag den 24. august 2022Tiltrædelse snarest muligt, senest 1. oktober 2022Vi ser frem til at modtage din ansøgning!   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=906c3f9a)
Børn og Ungeenheden
Indrykket 8. august på JobNet
Job tilbydes:
Ressourcepædagog til Pædagogisk/psykologisk understøttelse og udvikling (PPU)
Ressourcepædagog til Pædagogisk/psykologisk understøttelse og udvikling (PPU)Brænder du for arbejdet med børn i 0-6 års alderen?Er du optaget af tidlig og forebyggende indsats?Er du fagligt velfunderet og kan du med din faglighed sætte spor i arbejdet med det pædagogiske personale, børn og familier?Så er du måske vores nye kollega!Vi søger en ressourcepædagog 37 timer med tiltrædelse 1. oktober 2022 - gerne før.PPU består af ressourcepædagoger, tale-/hørekonsulenter, psykologer og psykologiske konsulenter, to faglige koordinatorer og en leder.Vi er ambitiøse og arbejder kontinuerligt med at understøtte pædagogiske læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber til gavn for alle børn.Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø præget af faglighed, åbenhed, dialog og et fællesskab, hvor arbejdsmæssig trivsel har høj prioritet.Vores ambition er altid at handle klogt, rettidigt og tværfagligt – til gavn for børn og deres familieVi er på udkig efter en kollega der:Er uddannet pædagog med solid praksiserfaring indenfor 0-6 års områdetKan omsætte og formidle faglige perspektiver i øjenhøjde og spille det pædagogiske personale godeHar erfaring med at vejlede praksisnært og med at facilitere i praksis ved både at gå foran, ved siden af eller bagved det pædagogiske personaleKan stå for sparring og refleksion i forhold til de pædagogiske opgaver og udfordringer, der opleves i dagtilbuddets praksisHar mod og lyst til at udfordre selvfølgeligheder og for-forståelser med afsæt i et anerkendende fokusKan støtte det pædagogiske personale i at iagttage, beskrive og handle i forhold til børn med særlige udfordringer og børn i udsatte positionerHar blik for at observere, vurdere og beskrive børn i deres nærmiljøHar interesse for, erfaring med eller uddannelse indenfor fx Marte Meo, NUSSA, neuropædagogik eller mentaliseringTrives med at arbejde i forskellige dagtilbud med hver deres kultur og samarbejdspartnere Vi tilbyder:En organisation, der vægter tidlig indsats og udvikling af sammenhængende indsatser.Et arbejdsfelt i bevægelse. Vi varetager meningsfulde, afvekslende opgaver og vil være efterspurgte samarbejdspartnere. Dette stiller krav til nye måder, hvorpå vi bringer viden i spil i tæt samarbejde med dagtilbuddene – til gavn for børns trivsel og udviklingEt stabilt team, hvor du får 7 kollegaer og en koordinator, der prioriterer et stærkt fagligt miljø og som møder hinanden med åbenhed, tillid og humor.Et skærpet blik på det tværfaglige samarbejde både omkring børn og i forhold til interne tværfaglige supervisionsgrupper. Vi bliver dygtige med og af hinandenPersonlig og faglig udviklingStor selvstændighed og fleksible arbejdstider i en organisation, hvor du til stadighed har mulighed for at påvirke udviklingenLidt om os:PPU er organisatorisk forankret i Børn & Familie, som er fysisk placeret på Områdekontoret i Brørup.Børn & Familie er én ud af ni afdelinger i Vejen Kommune og blev etableret 1. oktober 2019.Vi er en bredt sammensat afdeling, der udover medarbejderne i PPU består af socialrådgivere, børne- og ungekonsulenter, familieplejekonsulenter, sundhedsplejersker, administrative medarbejdere og dagtilbudsområdet med Dagplejen, 3 områdeinstitutioner samt Sløjfen, som er et specialpædagogisk dagtilbud/videnscenter.Derudover er vi en del af det store fællesskab på Brørup Områdekontor sammen med afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid samt Handicap & Psykiatri. Her deler vi opgaver, kompetencer og en opgavebaseret arbejdsplads, hvor vi bl.a. flytter os efter opgaven og har flex-pladser. Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere:Er du meget velkommen til at kontakte koordinator for ressourceteamet Lis Noer på tlf. 30 92 33 37 eller leder for PPU Rasmus Schmidt på tlf. 24 79 52 64 (fra onsdag i uge 29) Du kan læse mere om os på www.vejen.dk Løn og ansættelse:Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.Ansættelse er betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe- og børneattest.Arbejdsstedet er Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup. Ansøgningsprocedure:Ansøgningsfrist 14. august 2022 Der afholdes ansættelsessamtaler fredag 19. august 2022Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller evt. tidligereSend ansøgningen ved at bruge knappen "Ansøg". Vigtigt: Søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside.Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Vi ser frem til at modtage din ansøgning!  Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8c9f9c6b)
Børn og Ungeenheden
Indrykket 8. august på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk